De bedrijventerreinen op de Baanstee en De Koog liggen pal aan de A7 en zijn daarom goed te bereiken. De ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Baanstee-Noord is op dit moment in volle gang. Dit gebied is door de goede bereikbaarheid en strategische ligging ten opzichte van Amsterdam en Schiphol een inspirerende plaats voor ondernemers.ONTDEK DE BEDRIJVENTERREINEN
Binnen de Metropoolregio Amsterdam is de ambitie uitgesproken om van deze regio in 2025 de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie te maken, met de groenste en veiligste data-infrastructuur ter wereld. In Purmerend is een groot aantal ICT-gerelateerde bedrijven gevestigd, die vaak tot de top in hun vakgebied behoren. Deze bedrijven richten zich vooral op cloud & hosting, applicatieontwikkeling en digitale marketing. Om de kloof met het onderwijs te dichten, is een intiatief gestart: Purmer Valley. Purmer Valley is een goed voorbeeld van een samenwerkingsverband van ICT-bedrijven, gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de ICT-arbeidsmarkt.BEKIJK PURMER-VALLEY.COM

Onze wereld verandert in enorm tempo. De generatie die na 1990 is geboren, groeit op in een dorp dat “de wereld’ heet. Nieuwe communicatie- en distributiekanalen eisen een onmiddellijke plaats in de strategie van nieuwe én traditionele organisaties. De klant verovert de controle. Maar met inventiviteit, flexibiliteit en de juiste instrumenten, zet elke ondernemer deze nieuwe rolverdeling om in winst voor álle partijen. De PRO: onderkent deze belangrijke trends en ontwikkelingen.BEKIJK PRO-SITE.NL

De Stichting Vrienden voor Purmerend (SVP) richt zich onder andere op het werven van fondsen voor het verbeteren van de leefomstandigheden en de sociale cohesie binnen onze gemeentegrenzen. Sociaal maatschappelijke doelen. SVP is een vriendenclub en die vrienden zijn zeker niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Ons motto luidt: in onze samenleving telt iedereen mee.BEKIJK VRIENDENVOORVRIENDENPURMEREND.NL

WIST JE DAT PURMEREND:
0

BEDRIJVEN HEEFTCIRCA

0

WINKELS HEEFTEEN TOP

0

ICT STAD WIL WORDENImage